Welkom

Je bevindt je op de site van Ons-Zin.

Ons-Zin is een praktijk voor ontsporingspreventie en houdt zich bezig met coaching, begeleiding, workshops en lezingen op het gebied van emotionele ontwikkelingen voor jeugdigen, ouders en iedereen die zich bezig wil houden op het gebied van emotionele intelligentie.

Met Ons-Zin wil ik bereiken dat gevoelens net zo serieus genomen gaan worden als bijvoorbeeld meetbare economische gegevens. Ieder mens kent namelijk gevoelens van blijdschap, angst, verdriet, onzekerheid, agressie, etc. Niet over gevoelens praten en ze niet serieus nemen, kan desastreuze gevolgen heben. Mensen kunnen dan in verwarring raken, omdat het gevoel vastzit.

Onze samenleving is verhard. Dit leidt vaak tot ontsporing bij kinderen en jongeren, maar ook bij volwassenen (psychische klachten, overmatig drugs- en drankgebruik, niet voltooien van opleidingen).

Het motto van Ons-Zin is:
Iedereen heeft gevoelens, stop het niet weg. Doe er iets mee!

E ria@ons-zin.nl • K 02092240